แพคเกจกอล์ฟGolf Package
 
 
 

2 สนาม สะท้านขุนเขา
ออกรอบ 2 สนาม พร้อมที่พักและอาหารเช้า เพียง
วันธรรมดา 1,650.-บาท / ท่าน
วันหยุด 2,650.-บาท / ท่าน

** หากวันที่เข้าใช้บริการคาบเกี่ยววันหยุด(เสาร์-อาทิตย์)วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่า Package นั้นเป็นราคาวันหยุด **
ราคานี้รวม
1. ห้องพักดีลักซ์ (รวมอาหารเช้า) – พักคู่ / พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 700.-บาท ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
2. ตีกอล์ฟ 18 หลุม สนามฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม จ.ปราจีนบุรี
3. ตีกอล์ฟ 18 หลุม สนามรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก

เงื่อนไข
• ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ***
• ผู้ติดตาม ที่ไม่เล่นกอล์ฟ 700.-บาท ในวันธรรมดา และ 800.-บาท ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (พักคู่) 
• ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ - สนามฮิลล์ไซด์ แคดดี้ 300.-บาท/ 18 หลุม , รถกอล์ฟ 18 หลุม นั่งคู่ 600.-บาท)
• ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ – สนามรอยัลฮิลล์ แคดดี้ 300.-บาท / 18 หลุม , รถกอล์ฟ 18 หลุม นั่งเดี่ยว 600.-บาท นั่งคู่ 800.-บาท (สนามรอยัลฮิลล์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป ค่าแคดดี้ 18 หลุม ปรับเพิ่มเป็น 350.-บาท)
• สำรองห้องพัก และโอนเงิน 100% ก่อนเดินทางเข้าพัก 
• วันธรรมดาออกรอบได้ 6 ท่าน /ก๊วน , วันหยุดออกรอบได้ 5 ท่าน /ก๊วน
• ** สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น


สอบถามรายละเอียด และสำรองห้องพัก ได้ที่ 
• โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท : www.hillsidecountry.com โทรศัพท์ : 02-274-7676 , 02-693-4004 ,081-350-6434 


สอบถามข้อมูลสนามกอล์ฟ 
• สนามกอล์ฟ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท : www.hillsidecountry.com โทรศัพท์ : 02-274-7676 , 02-693-4004 , 081-350-6434 
• สนามกอล์ฟ รอยัลล์ฮิล์ : www.royalhillsresort.com โทรศัพท์ : 02-722-7206-10 , 02-722-7018 ,037-385-210-5 , 081-371-2075
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

 
  มา 10 จ่าย 9  
ที่พัก + กรีนฟี + อาหารเช้า
วันธรรมดา 1,350.-บาท/ท่าน ซื้อ 10 จ่ายแค่ 9 ท่าน
วันหยุด 1,650.-บาท/ท่าน ซื้อ 10 จ่ายแค่ 9 ท่าน
ราคานี้รวม
1. ห้องพักดีลักซ์ (รวมอาหารเช้า) – พักคู่ / พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 700.-บาท ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
2. ตีกอล์ฟ 18 หลุม สนามฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม จ.ปราจีนบุรี
เงื่อนไข
• แพคเกจนี้ จำหน่ายเป็นเล่มๆละ 10 ใบ ( 10 ท่าน ) 
• ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ***
• ผู้ติดตาม (รวมอาหารเช้า) ที่ไม่เล่นกอล์ฟ 700.-บาท ในวันธรรมดา และ 800.-บาท ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (พักคู่) 
• ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ - สนามฮิลล์ไซด์ แคดดี้ 300.-บาท/ 18 หลุม , รถกอล์ฟ 18 หลุม นั่งคู่ 600.-บาท)
• ตีกอล์ฟรอบถัดไป วันธรรมดาท่านละ 600.-บาท / 18 หลุม , วันหยุดท่านละ 900.-บาท / 18 หลุม
• วันธรรมดาออกรอบได้ 6 ท่าน /ก๊วน , วันหยุดออกรอบได้ 5 ท่าน /ก๊วน
• สำรองห้องพัก และโอนเงิน 100% ก่อนเดินทางเข้าพัก
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
สำนักงานกรุงเทพฯ Tel.:   0-2693-4338 ,0-2274-7676, 0-2274-7368, 089-206-5209 
สนามกอล์ฟ ฮิลล์ไซด์ฯ           Tel.:   0-37215-492-5
www.hillsidecountry.com
e-mail : sales@hillsidecountry.com, hillsidebk04@hotmail.com