Add Line Call

ท่องเที่ยวชุมชน ตำบล นนทรี

รายละเอียดกิจกรรม

สัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิต ของชาวนนทรี ที่ยังคงวิถีไทยแบบดั้งเดิม และหาเลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตร อินทรีย์ และขายสินค้าหัตถกรรม แบบพอเพียง เยี่ยมชม ตามจุดต่างๆโดยมี น้องๆนักเรียน โรงเรียน นนทรี วิทยาคม ซึ่งได้รับการ อบรมให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นรถอีแต๊ก หรือขี่จักรยาน เที่ยวชม หมู่บ้าน แวะชม ฟาร์มเห็ด สวนผัก งานจักสาน วัด ป่ายางนา และฟาร์ม ปศุสัตว์