Add Line Call

ห้องระเบียงบัว

รายละเอียดห้อง

สามารถรับรองแขกได้มากถึง : 120 ท่าน

ห้องสัมมนา มีระเบียงไว้ให้ออกไปผ่อนคลาย รับบรรยากาศธรรมชาติ

Room Usage

ใช้เต็มพื้นที่

Room Type Capacity
จัดแบบคลาสรูม 90 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 120 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 40-62 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 50-90 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 9 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 9 โต๊ะ

สนใจบริการจัดสัมมนาหรือห้องพักติดต่อ


ชื่อผู้ติดต่อ
E-mail (ในการส่งใบเสนอราคา)
เบอร์ติดต่อกลับ
ชื่อหน่วยงาน
วันที่จัดสัมมนา
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา