Add Line Call

ห้องวิมานไพร

รายละเอียดห้อง

สามารถรับรองแขกได้มากถึง : 520 ท่าน

ห้องสัมมนาขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 7 เมตร ผนังกระจกขนาดใหญ่ สามารถมองเห็น วิวภูเขา 180 องศา ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแม้จะนั่งประชุมทั้งวัน

Room Usage

ใช้เต็มพื้นที่

Room Type Capacity
จัดแบบคลาสรูม 380 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 520 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 270 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 450 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 50 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 40 โต๊ะ

กั้นพาร์ทิชั่น - ฝั่งภูเขา

Room Type Capacity
จัดแบบคลาสรูม 192 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 340 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 180 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 244 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 30 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 20 โต๊ะ

กั้นพาร์ทิชั่น - ฝั่งสนามกอล์ฟ

Room Type Capacity
จัดแบบคลาสรูม 64 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 120 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 132 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 112 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 15 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 10 โต๊ะ

สนใจบริการจัดสัมมนาหรือห้องพักติดต่อ


ชื่อผู้ติดต่อ
E-mail (ในการส่งใบเสนอราคา)
เบอร์ติดต่อกลับ
ชื่อหน่วยงาน
วันที่จัดสัมมนา
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา